Usuaris i consumidors

Defensa penal

En Brotsanbert tenim un gran equip d’advocats amb un alt grau d’especialització en delictes contra la salut pública, especialment els relacionats amb el *cánnabis, i una àmplia i dilatada experiència professional en la defensa dels interessos tant de particulars (usuaris i conreadors) com d’empreses i associacions.

Més de 18 anys d’experiència en la defensa del autocultiU personal i col·lectiu amb al voltant del 85% d’absolucions en aquests temes concrets ens han fet contribuir al desenvolupament d’una jurisprudència sobre l’apilament anual de cànnabis per a l’autoconsum que reflectisca d’una millor manera aquesta realitat social tan injustament perseguida.

Al voltant de 1500 casos amb un percentatge d’absolucions del 85%.

Defensa administrativa

En el seu article 10.1, la Constitució Espanyola proclama que el fonament de l’ordre polític i de la pau social resideix, en primer terme, en la “dignitat de la persona”, en “els drets inviolables que li són inherents” i en el dret al lliure desenvolupament de la personalitat.

L’actual context legal espanyol en relació amb el consum, cultiu i proveïment del *cánnabis ve determinat per la Llei 17/1967, de 8 d’abril, l’abast i la vigència del qual queden en tot cas limitats pel respecte als valors fonamentals i als drets i llibertats públiques i individuals que garanteix la Constitució Espanyola de 1978.
Per tant, la prohibició de consum i actes de proveïment d’estupefaents, que en la citada llei preconstitucional i obsoleta s’estableix, ha d’entendre’s únicament vigent en el que s’ajuste als principis d’idoneïtat, proporcionalitat i no discriminació, en afectar els citats drets i principis constitucionals, i no pot ser de cap manera absolut quan es tracta d’una substància que no causa greu mal a la salut, duta a terme lliure i privadament per persones majors d’edat, havent d’entendre’s justificat com a referit al consum dut a terme per col·lectius vulnerables, com són els usuaris terapèutics de cànnabis, posant ací de relleu el dret constitucional a la salut (art.43 CE).

El marc legal vigent espanyol, si bé, no considera delicte el consum de cànnabis en l’àmbit privat, sí que el sanciona si es realitza en espais públics, aplicant la Llei orgànica 4/2015 de Seguretat Ciutadana (llei mordassa), el mateix succeeix amb la tinença destinada a l’autoconsum, xocant de pla amb els drets i llibertats individuals consagrats en la Constitució Espanyola que abans citàvem.
Per tot això, i per la nostra experiència acumulada en el món associatiu i activista, en Brotsanbert recorrem, des del rigor i la professionalitat, les sancions administratives per consum o tinença de cànnabis, ja que entenem que la gran majoria d’elles són injustes i desproporcionades, i van en contra dels drets i llibertats públiques i individuals que garanteix la Constitució Espanyola.

Recursos de multes online

L’experiència i les milers de sancions recorregudes des d’Estudi Jurídic BROTSANBERT ens permet oferir-los, des del rigor i la professionalitat, un sistema mecanitzat de recursos de sancions per tinença i/o consum de cànnabis o altres substàncies en la via pública o per conducció sota els efectes d’aquestes, a més d’un servei integral per recursos de multes per a tots els usuaris de *cánnabis i altres substàncies.

 
1

Registre i Dades de contacte

Per a iniciar un recurs ha de completar el formulari de registre si és la primera vegada que procedirà a recórrer una multa de manera online des de la nostra aplicació. Una vegada registrat, inicie sessió i trobarà un panell anomenat “els meus casos” on podrà gestionar tots els seus recursos.

2

Descriu el teu cas

Des de l’apartat “els meus casos”, podrà obrir un nou cas per a iniciar el recurs. Només haurà d’emplenar els camps del formulari on podrà explicar-nos amb detall el seu cas i triar entre els serveis que li oferim, com són: recursos de multes, *drogotest i contracte anual. Una vegada haja enviat el cas i realitzat el pagament d’aquest, ens posarem a treballar immediatament.

3

Enviament de documentació

Per a cada recurs que realitze, podrà enviar-nos la documentació necessària o requerida per a procedir a la resolució del seu cas de manera confidencial i segura. Haurà d’adjuntar la sanció i sobretot tindre en compte la data de la denúncia.

4

T’informarem de la resolución

Una vegada formalitze la realització del recurs, nosaltres ens encarregarem de la resta, no tindrà ni una molèstia més fins que el recurs siga resolt, modifiquem el domicili a l’efecte de notificacions i qualsevol notificació en relació amb la seua multa arribarà al nostre despatx, només tornarem a posar-nos en contacte amb vosté, previsiblement passat fins i tot més d’un any, per a comunicar-li el resultat aconseguit, que esperem siga, l’anul·lació de la sanció.

La primera qüestió a resoldre és saber quan s’inicia el procediment, és a dir, quan comença a comptar el termini per a presentar al·legacions. Doncs bé, eixe moment es produïx a partir de l’arreplega de mans del funcionari de correus de la notificació amb l’acord d’iniciació. Ja siga a casa o en l’oficina de correus, és a partir d’ací quan tenim 15 dies hàbils per a pagar amb reducció o presentar les oportunes al·legacions.

Amb la recepció de l’acord d’iniciació, tenim tres opcions:

1.- Abonar l’import de la sanció bonificada al 50% (la meitat de l’import que indica la sanció) i renunciar a presentar al·legacions.
2.- Presentar al·legacions a l’acord d’iniciació, tenint present la importància de saber la data de notificació de l’acord d’iniciació per a poder presentar al·legacions en el termini correcte.
3.- Pagament reduït, renunciant a presentar al·legacions en via administrativa, i recorrent directament a la via contenciós-administrativa en el termini de dos mesos des que s’abona l’import bonificat de la sanció.
El preu per recórrer a la via contenciosa ha de ser concretat directament cridant a l’Estudi Jurídic al 966 966 036.

*Els preus establits són per a sancions de fins a 1.400 euros, si la multa és superior a aquesta quantitat pose’s en contacte amb l’Estudi Jurídic.
*Els usuaris que puguen optar pel pagament amb descompte han de fer-lo a través de transferència bancària.

El més important és estar vigilant al moment de la notificació que ens remetran en les setmanes següents al moment de la denúncia, moment en el qual es notifica l’acord d’iniciació que suposa la confirmació del positiu de presència de cannabis en l’organisme. A partir d’eixe dia tenim 20 dies naturals (diumenges i festius inclosos) per a prendre la decisió que considerem més oportuna.

Com sabem la sanció és de 1.000 € i la retirada de 6 punts del carnet de conducció, i les opcions són les següents:
• Pagament reduït de 500 € en els primers 20 dies des de la notificació de la confirmació de la sanció. Això suposa perdre 6 punts i renunciar a recórrer en via administrativa, existint la possibilitat en aqueix cas de recórrer a la via contenciós-administrativa en el termini de dos mesos des que es paga la sanció amb reducció.
• Recórrer la sanció, havent d’indicar-nos, en qualsevol cas la data de notificació.

El preu del servei serà de 242 € (IVA inclòs).
El preu per recórrer a la via contenciosa ha de ser concretat directament cridant a l’Estudi Jurídic al 966 966 036.

Per una quota anual de 75 € (IVA inclòs) et representarem en tots els procediments administratius-sancionadors per infracció de la Llei de Seguretat Ciutadana (tinença o consum en la via pública) i de la Llei de Tràfic (per conducció amb presència de cannabis en l’organisme)

Amb aquesta quota tramitarem totes les al·legacions i recursos que en nom teu s’hagen de tramitar en via administrativa per infracció dels articles 36, apartat 16, 17. 18 i 19 de la Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana (tinença) i per l’article 14.1 de la Llei Sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària (drogotest) .

El present contracte tindrà caràcter anual en tots els casos, i entrarà en vigor el dia en què siga abonat l’import dels honoraris en el compte bancari establit.

No es recorreran sancions que hagen sigut notificades al sancionat en data prèvia al pagament dels honoraris convinguts en el compte bancari, és a dir, prèviament a l’entrada en vigor del present contracte.

Logo mano Brotsanbert

Preguntes?

T'ajudem

Esta web utiliza cookies para obtener datos estadísticos y mejorar la experiéncia de la navegación de sus usuarios. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso. Más info. Cerrar