Movimiento Social – Brotsanbert

Des de Brotsanbert continuem lluitant cada dia per un canvi en les polítiques de drogues… T’uneixes?

 

L’Equip BrotSanBert

Héctor Brotons Albert

Director de l’estudi Jurídic

Llicenciat en Dret per la Universitat d’Alacant i advocat en exercici de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats d’Alacant des del 2.003. Va cursar l’Escola de Pràctica Jurídica també en l’ICALI l’any 2.004. Actualment és el director de l’Estudi Jurídic BROTSANBERT.

Especialista en dret penal i dret laboral, especialment en procediments de salut pública, sinistralitat laboral, reclamació de danys, assessor d’empreses del sector del cannabis i reforma de polítiques sobre cannabis. Expert en la defensa d’interlocutòria cultivadora i d’associacions d’organització de la interlocutòria consum. També és assessor jurídic de la ConFAC (Confederació de Federacions d’Associacions Cannabicas), portaveu de l’Observatori Europeu del Consum i Cultiu de Cannabis (OECCC), membre del Forum Cannàbic Valencià i de l’Associació FesHobe.

Més...

Ha participat en la redacció de tres llibres: Recursos al Tribunal Constitucional de los Clubes Sociales de Cannabis. Ed. Regulació Responsable, 2016; Las Sendas de la Regulación del cannabis en España. Ed. Bellaterra, 2016; i en el llibre Investigación sobre cánnabis, ¿Que dicen los estudios científicos? Ed. Concello de Catoira. L’últim llibre en què ha participat amb l’OECCC: Autocultivo y uso de cannabis en España, Ed. Letrame, 2019.

Ha realitzat treballs d’assessorament tècnic en l’obtenció de llicències de cultiu, investigació genètica i producció de cànnabis medicinal. I assessora a institucions i partits polítics en el disseny de polítiques públiques i redaccions de lleis relatives al cánnabis, així com assessorament a mitjans de comunicació.

El passat mes de març de 2019 va estar present en l’última edició de la CND (Comissió d’estupefaents de l’ONU) celebrada a Viena.

Esther C. Sánchez Sánchez

Directora de la seu a Alacant

Esther C. Sánchez Sánchez és llicenciada en Dret per la Universitat d’Alacant, advocada i directora de l’Estudi Jurídic BROTSANBERT en la seua seu a Alacant i assessora de l’Observatori Europeu per al Consum i Cultiu del Cannabis. A més, és advocada col·laboradora de REMA (Xarxa Estatal de Dones Anti prohibicionista en l’Àmbit de les Drogues), del Fórum Cannàbic València, i de distintes Associacions Cannàbiques distribuïdes per tot el territori nacional.

Està especialitzada en Dret Penal i compta amb una àmplia experiència, de més de quinze anys, en la defensa de qualsevol tipus d’assumptes i més concretament en delictes contra la Salut Pública, defenent causes relatives a tot tipus de substàncies estupefaents, molt en particular aquells casos relatius al cànnabis. En ells compta amb un gran nombre de resultats positius en totes les instàncies, amb sentències absolutòries en processos en què les persones acusades, del comunament cridat delicte de tràfic de drogues, no han sigut condemnades ni a penes de presó ni al pagament de cap multa.

Més...

Així mateix està especialitzada en Dret Administratiu, ostentant la defensa dels usuaris i consumidors de cànnabis davant de les distintes Administracions Públiques i els Jutjats Contenciosos Administratius tant per sancions econòmiques imposades per tinença i consum de drogues en la via pública com per multes relatives a proves de detecció de drogues (drogotest).

Compta amb una llarga trajectòria en l’assessorament i la defensa, tant penal com administrativa, d’un gran nombre d’associacions cannàbiques, així com dels seus membres. Des dels seus inicis professionals col·labora de forma activa en distintes revistes especialitzades en el sector cannàbic, tractant el tema des de diferents perspectives que van des de la redacció d’articles sobre la matèria, fins a la resolució de dubtes i consultes legals plantejades pels seus usuaris. Des de fa més tres lustres compatibilitza la dita activitat professional amb la participació en xarrades, debats i ponències sobre els aspectes legals del cànnabis en distints mitjans de comunicació, fórums, festivals i fires cannàbiques.

Joan Bertomeu i Castelló

Director del despatx de València
Llicenciat en Dret per la Universitat de València, llicenciat en Criminologia per la mateixa universitat i exercent en l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de València. És especialista en dret penal, concretament en l’àmbit de la salut pública, i en dret penitenciari. És expert en l’assessorament de noves tendències mercantils del sector cannàbic. Així mateix, treballa com a assessor en polítiques de drogues, tant a nivell de polítiques públiques com en l’àmbit de l’associacionisme. En l’àmbit social col·labora amb entitats i col·lectius en la defensa dels drets i llibertats civils.

Andreu Moreno i Tarín

Director del despatx de València

Llicenciat en Dret per la Universitat de València, Màster en Drets Humans, Democràcia i Justícia Internacional per l’Institut de Drets Humans de València i advocat exercent en l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de València. És especialista en dret penal, sobretot en els delictes relatius a la salut pública i drogues i en la protecció de drets fonamentals, tant individuals com de col·lectius i organitzacions socials. També treballa com a assessor de polítiques públiques de drogues i és professor associat del Departament de Dret Penal de la Universitat de València.

J. Ángel Brotons Albert

Graduat social, diplomat en Relacions Laborals per la Universitat d’Alacant en 2.002. Especialitzat en temes relacionats amb el Dret Laboral, en concret sinistralitat laboral. També és responsable dels recursos de multes i sancions per tinença de l’Estudi Jurídic BROTSANBERT. Ha presentat apel·lacions en els Tribunals Superiors i ha guanyat casos importants en nom de BrotSanBert.

María Monzó

Graduada en Dret i Administració i Direcció d'empreses per la Universitat d'Alacant. Curs habilitant d'Aproximació al Francés Jurídic i Màster en Advocacia. Col·legiada núm. 8564 per l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia d'Alacant. Treballa temes relacionats amb el Dret Penal, així com de Dret Administratiu, en el seu vessant d'Estrangeria; i de Dret Civil, en concret en processos de Família, Successions i Propietat.

Alejandro Amorós Sánchez

Llicenciat en Ciències Polítiques i de l’Administració per la Universitat Miguel Hernández d’Elx en 2.009 i en Dret en 2.012 per la mateixa universitat. Cursat Màster d’Advocacia en 2.015 en la Universitat d’Alacant-ICALI. Exercix en l’Il·lustre Col·legi d’Advocats d’Alacant des de l’any 2.013. Especialitzat en Dret Administratiu, és responsable de l’àrea d’associacions, recursos de multes i sancions, i reclamacions per responsabilitat patrimonial de l’administració.

Fco. Azorín Ortega

Llicenciat en Dret per la Universitat de Múrcia en 2011 i Màster en advocacia en 2016. Treball de fi de màster en funcionament de Clubs Socials de Cannabis i drets fonamentals afectats. Col·legiat en l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Múrcia des de 2011. Treballa temes relacionats amb el Dret Penal, en concret assumptes relacionats amb la salut pública. Escriu articles periòdics en revistes del sector del cannabis i és coautor del llibre: Autocultivo y uso de cannabis en España. Ed. Letrame, 2019. Expert en dret internacional de drogues. Va assistir a la 61a Comissió d’Estupefaents a Viena en 2018.

Gemma Cárcel Martínez

Graduada en Dret per la Universitat de València en 2016 i Màster en Advocacia en 2019. Col·legiada núm. 19.011 en l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de València. Mediadora Civil i Penal inscrita en el Registre del Ministeri de Justícia. Treballa en l'àmbit del Dret Penal i en àmbits de voluntariat en garantia dels Drets Humans.

Tania Rosas Monzó

Va cursar estudis de Secretaria en 2.003 i forma part de l’equip BROTSANBERT des de l’any 2.012. Encarregada d’atenció al client, responsable de gestió administrativa, comptabilitat i facturació de l’Estudi Jurídic.

Alfonso Riera Andrés

Llicenciat en Dret per la Universitat Miguel Hernández d'Elx, Alacant, en 2007. Màster en Tributació i Internacionalització de l'Empresa i Assessorament i Defensa del Contribuent. Especialista en el marc del Dret d'Empresa.

Inma Brotons Albert

Forma part de l’equip BROTSANBERT des de l’any 2.012. Encarregada d’atenció al client, responsable de gestió de multes administratives. Gestió publicitària, organització d’esdeveniments i màrqueting.