Movimiento Social – Brotsanbert

Des de Brotsanbert continuem lluitant cada dia per un canvi en les polítiques de drogues… T’uneixes?

 

Dret laboral

Podem definir el dret laboral com el conjunt de normes que regula les relacions del treballador amb l'ocupador i les altres circumstàncies del treball, siguen quals siguen.

Sinistralitat laboral o accidents de treball, és la nostra major especialitat, tramitant la reclamació de totes les diferents indemnitzacions i prestacions que es deriven del sinistre, entre elles indemnitzacions per responsabilitat civil o penal de l’empresari, indemnitzacions estipulades en els convenis col·lectius, tramitació de les prestacions que es poden derivar pels danys ocasionats per l’accident, com ara incapacitats temporals o permanents, així com la tramitació de l’augment d’estes prestacions quan l’accident siga conseqüència d’algun incompliment de l’empresari, seguiment de l’assistència mèdica prestada durant la baixa mèdica i seguiment de les altes i les baixes derivades del sinistre, i quantes actuacions siguen necessàries davant d’organismes públics com ara la Inspecció de Treball, Inspecció de Mines, Seguretat Social, etc. Tot això amb un tracte directe amb el client, analitzant cada un dels nous procediments que assumim amb el major rigor possible, amb la intenció de facilitar els tràmits, fent-los el més transparents possibles perquè el client en cada pas del procediment estiga totalment al corrent del seu assumpte.

Una altra àrea, en la que comptem amb una gran experiència, és la de tramitació de prestacions davant de l’Estat, en especial, per ser la que més problemàtica comporta amb l’Administració, la tramitació de prestacions d’incapacitat permanent, siguen derivades de causes comunes com a professionals, comptant amb la col·laboració d’especialistes metges de gran experiència en aquest tipus de procediments. Assessorem, controlem i gestionem cada pas necessari per a l’obtenció de qualsevol tipus de prestació, com ara les mencionades anteriorment, com les de jubilació, maternitat/paternitat, desocupació (prestació contributiva i subsidi) , prestacions per mort i supervivència, etc.

A més, també comptem amb una gran pràctica en els litigis sorgits durant la relació laboral amb l’empresa, com ara acomiadaments o reclamacions de quantitat (salaris, pagues extres, compensació econòmica per vacacions, hores extres, etc.) , excedències, permisos, reclamacions de drets i quanta problemàtica sorgisca amb l’empresari durant la vida de la relació laboral o una vegada finalitzada esta, gestionant íntegrament el total de tots estos assumptes des del seu inici fins a la seua finalització.

HAS TINGUT ALGUNA VEGADA ALGUN PROBLEMA EN EL TREBALL?

Segur que et podem ajudar, no dubtes a posar-te en contacte amb nosaltres. Els nostres especialistes en dret laboral estudiaran el teu cas per a donar-te la resposta més clara en relació amb el teu problema, les diferents alternatives de solució atenent a les teues circumstàncies concretes i quin hauria de ser el mode de procedir. Vint anys d’experiència ens avalen en la defensa dels drets dels treballadors en procediments davant de la jurisdicció social i comptem amb un graduat social entre els membres del nostre equip.