Movimiento Social – Brotsanbert

Des de Brotsanbert continuem lluitant cada dia per un canvi en les polítiques de drogues… T’uneixes?

 

Dret civil

Què és?

El dret civil és el conjunt de normes jurídiques i principis que regulen les relacions personals o patrimonials entre persones privades, tant físiques com jurídiques. Se’l pot definir també, en termes generals, com les normes i principis que regulen les relacions més comuns i quotidianes de la vida de les persones.

Des de BROTSANBERT treballem, entre altres, les següents matèries:

Procediments de família i matrimonials (separació, nul·litat, divorci, filiació, tutela, règim econòmic matrimonial…).

Arrendaments urbans i propietat horitzontal, com per exemple, contractes d'arrendament de vivenda i locals de negoci.

Dret de consumidors: reclamacions a companyies aèries o telefòniques, clàusules abusives, infraccions dels drets bàsics dels consumidors, registres de morositat, reclamació de despeses de constitució de la hipoteca, clàusula sòl i IRPH…

Reclamacions contractuals i de responsabilitat extracontractual.

Processos monitoris i reclamacions de quantitat.

Accidents de trànsit.