Movimiento Social – Brotsanbert

Des de Brotsanbert continuem lluitant cada dia per un canvi en les polítiques de drogues… T’uneixes?

 

Dret administratiu

Definició

El dret administratiu el podríem definir com el conjunt de normes que organitzen les relacions entre els ciutadans i les ciutadanes i les diferents administracions, així com de les administracions entre si. Enfrontar aquestes relacions diàriament pot generar no pocs problemes. Demanar una ajuda pública, pagar un impost municipal o recórrer una sanció són actuacions diàries a les quals com a ciutadans ens enfrontem amb molta freqüència, i que millor manera de fer-ho que amb l’ajuda, assessorament i suport del nostre despatx.

La millor opció

No som una opció més, som la millor opció: anys d’experiència ens avalen en la resolució de conflictes en tots els nivells de l’administració, tant en via administrativa, en un primer moment, com en via contenciós-administrativa, com a última opció. Enumerem a continuació els procediments en els quals et podem ajudar, facilitant des del principi l’opció més viable, pensant sempre en els interessos i en les circumstàncies particulars del client.

Les reclamacions per responsabilitat patrimonial de l'administració són una de les nostres especialitats, si alguna administració t'ha causat un perjudici que no has de suportar, pregunta'ns, ja que si has sigut víctima d'una actuació negligent que no has de suportar, l'administració és responsable, i ha de respondre de les seues actuacions.

La cancel·lació d'antecedents penals i policials, és una altra de les nostres especialitats: tenim previst un sistema en el qual des de primer moment sol·licitem la consulta dels mateixos per a aconseguir cancel·lar-los en el menor període de temps possible.

Recursos de sancions de tota mena, des de la sanció més lleu fins al procediment més complex, un equip d'advocats i col·laborares especialitzats en les diferents àrees del dret administratiu estudiaren cada cas detalladament, per a analitzar quines són les diferents alternatives amb major viabilitat, pensant sempre en el client.

El dret administratiu sancionador és possiblement un dels nostres punts més forts, precisament en aquest àrea tenim sistematitzat un sistema de recurs de sancions a través d’internet (afegir ací *hipervínculo que ens porte a la pantalla de recorre la teua sanció) en dos supòsits: el primer, infraccions de la Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana (sancions per tinença de substàncies estupefaents); i segon, per a les infraccions de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària (sancions per drogotest). En tots dos casos tenim instaurat un sistema de recursos online mecanitzat des de fa anys; això ens permet recórrer sancions de qualsevol punt de la geografia estatal, amb l’objectiu de minimitzar costos i gestions, i facilitar el recurs a qualsevol persona que entenga que s’ha comés un atropellament dels seus drets per part de l’administració.

A més de tot això, si tens algun problema amb estrangeria, si vols constituir una associació o aconseguir una llicència municipal, siga quin siga el teu problema amb una administració o organisme públic, no dubtes a posar-te en contacte amb nosaltres: us podem ajudar, i sobretot, us podem informar perquè pugueu prendre la millor decisió de la forma més simple i eficient possible.